Hakkens Bestrating
HOME BEDRIJF DIENSTEN MATERIEEL FOTOBOEK CONTACT LINKS
DIENSTEN Bestrating   Grondwerk Riolering Tuinaanleg
 
 


BESTRATING

Straatwerk is vakwerk, bij iedere bestrating is de aanpak om een goede bestrating te maken en te garanderen anders. Denk hierbij aan de ondergrond, de materialen en het verband waarin de bestratingsmaterialen gelegd worden.

Voor een tuinpad zijn de eisen anders dan van een rijweg. Bij een tuinpad mogen de materialen dunner zijn en het zandbed enkel bestaan uit zand maar een rijweg heeft dikkere bestratingsmaterialen nodig en moet het zandbed dikker zijn of voorzien zijn van een puinbedding. Ook inritten hebben een andere ondergrond nodig dan het tuinpad en het terras.

Voor iedere bestrating geldt dat de ondergrond draagkrachtig genoeg moet zijn, de voegen goed gevuld, een goede afwatering en zoveel mogelijk materiaal per m2. Het laatste wil zeggen dat de klinkers zo strak mogelijk gelegd moeten worden zodat de voeg zoveel mogelijk beperkt wordt.

Omdat een kleine voeg niet te voorkomen is moet deze goed ingeveegd worden met geschikt zand, meestal is dit brekerzand dat "scherp" is en voorkomt dat de klinkers los liggen. Ook de dikte van het bestratingsmateriaal is van belang, hoe dikker het materiaal hoe minder dat de klinkers nog kunnen bewegen. Doordat de raakvlakken aan de zijkanten groter zijn bij dikke materialen zullen deze klinkers minder snel gaan kantelen door de druk van het verkeer en dus beter blijven liggen. Voor al uw vragen en advies kunt u bij ons terecht.

WATERDOORLATENDE BESTRATING

Bij waterdoorlatende bestrating wordt geen gebruik gemaakt van de afvoer van het regenwater via een riool. Bij deze bestrating trekt het regenwater door de bestrating weer de grond in en zodoende wordt de grondwaterstand op peil gehouden. Voor waterdoorlatende bestrating zijn er wel andere bestratingsmaterialen en ondergrond nodig dan bij gewone bestrating. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of klik op de volgende link www.aquaflow.nl

MACHINAAL BESTRATEN

De regels van de ARBO worden steeds strenger en daarom is er afgesproken tussen de ARBO en de bestratingsbedrijven dat er niet meer dan 1500 m2 straatwerk handmatig gelegd mag worden. Boven de 1500 m2 straatwerk moet dit machinaal gelegd worden om de straatmakers en oppermannen fysiek te ontlasten.
Bij machinaal bestraten worden de klinkers in verband geleverd, de pakken worden gelost en een speciale machine pakt 1 laag van de pak af en legt deze op de bedding.

Om deze methode uit te voeren is er 1 man nodig die de bestratingsmachine bediend, 1 man moet de klem van de machine sturen en enkele klinkers in de gaten leggen die openblijven omdat er ruimte is opengebleven voor de "voetjes"van de klem en 1 man moet met een loader de pakken zo kort mogelijk op het werk zetten zodat de bestratingsmachine niet ver hoeft te rijden.
Op deze manier kan er aardig wat gelegd worden op 1 dag en is het lichamelijk een stuk minder zwaar voor de straatmakers en oppermannen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

bestrating

 

 

 

 

 

 

Waterdoorlatende bestrating

 

Machinaal bestraten

   
 
Hakkens Bestrating Nederland
Eikenburg 118 | 5521 HW Eersel
T: 06-547 258 51
E: info@hakkensbestrating.nl

Hakkens Bestrating België
Kapelstraat 14 | 2370 Arendonk
T: 0032-14 430758
E: info@hakkensbestrating.be